Tjänster

Bokföring: löpande bokföring mm

Redovisning: AGI, Momsdeklarationer, Periodiska sammanställning mm

Lönehantering: personaladministration, anställningsavtal mm

Deklarationer: privata, Ink2, Ink4

Bokslut: årsbokslut, Årsredovisning mm

Ekonomisk rådgivning: företagsbildning, budget, skatteplanering mm