Inkomstprisbeloppet 2023

Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för 2023 till 74 300 kr, vilket innebär en höjning med 3 300 kr jämfört med 2022.

Detta innebär bland annat att:

  1. Maximal pensionsgrundande inkomst (före avdrag för pensionsavgift) blir 599 601 kr under 2023 (8,07 ibb).
  2. Schablonutdelningsutrymmet i fåmansföretag blir 204 325 kr för beskattningsåret 2023 (2,75 ibb).
  3. Spärrlönetaket i fåmansföretag för inkomstår 2024 (löneuttag 2023) blir 445 800 kr (6 ibb) plus 5% av företagets kontanta lönesumma eller 713 280 kr (9,6 ibb).
  4. Maximal fastighetsavgift för 2023 blir 9 287 kr för småhus och 1 589 kr per lägenhet i flerbostadshus.