Skatteplanering inför nyår

Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2021 finns det en hel del att tänka på.

Inkomstplanering

Om du har möjlighet att påverka din inkomst, kan du tänka på att:

  • om du inte har tagit ut lön ur ditt aktiebolag upp till gränsen för statlig skatt och du räknar med att ta ut högre lön nästa år, lönar det sig att ta ut lön upp till gränsen före årsskiftet. Brytpunkten för när man börjar betala 20% statlig skatt är följande för inkomståret 2021.Brytpunkt537 200 krFör personer fyllda 65 år vid årets ingång gäller följande brytpunkt:Brytpunkt596 800 kr
  • lägga din inkomst på maximal pensions- (PGI), sjuk- (SGI) eller föräldrapenninggrundande (FGI) inkomst. Följande gränser gäller för inkomståret 2021:
  • du kan göra värdeminskningsavdrag på maskiner och inventarier som skaffas och tas i bruk före årsskiftet och på så sätt minska det beskattningsbara resultatet i näringsverksamheten. Förbrukningsinventarier (se Förbrukningsinventarier i Faktabanken) är direkt avdragsgilla. Inköp understigande 23 800 kr exklusive moms för räkenskapsår som avslutas under 2021 är direkt avdragsgilla.
  • vänta med att ta ut lön från ditt aktiebolag till efter årsskiftet om du fyllt 65 år under 2021. Från och med året efter 65-årsdagen är arbetsgivaravgifterna 10,21% istället för 31,42%. Dessutom är grundavdraget och jobbskatteavdraget högre.
  • låta aktiebolaget köpa en skattefri s k coronagåva för högst 2 000 kr inklusive moms (observera att en sådan gåva måste lämnas till samtliga anställda i bolaget för att vara skattefri), se 21:147.