Bokslut.

- Årsredovisning K-2.
- Årsbokslut.
- Årsavstämningar.
- Periodiseringar.
- Avskrivningar.