Löneadministration.

- Lönekörningar ink. lönefil.
- Rådgivning inom löneadministration.
- Fora-rapportering.
- Semesterhantering, sjuklöner mm.