Bokföring och redovisning.

- Löpande bokföring.
- Löneadministration.
- Kundreskontra.
- Leverantörsreskontra.
- Fakturering ink. Påminnelser.
- Redovisning.
- Månadsavstämningar.